Nagwek 
Home Praca Ogłoszenia Ulubione

Przydatne słowa po holendersku - tłumaczenia

Dostajesz pisma z urzędu? Dokumenty z pracy? Słabo znasz niderlandzki? Przedstawiamy tłumaczenia ważnych słów, wyrażeń i rozwinięcia skrótów często spotykanych w Holandii,  przydatnych w pracy i życiu codziennym.

 

 

 

 

 

Kategoria Praca  

CAO – układ zbiorowy pracy
Kamer van Koophandel – Izba Handlowa
loonbelasting – podatek dochodowy
loonstrookje – pasek wypłaty
klacht – skarga
jaaropgave – roczne zeznanie podatkowe, (odpowiednik polskiego PIT11)
premie volksverzekeringen – składka na ubezpieczenia społeczne
Sofinummer – numer identyfikacji podatkowej, (odpowiednik polskiego numeru NIP)
 

Arbeidsinspectie – Inspekcja Pracy
arbeidsovereenkomst – umowa o pracę
Arbodienst – służba bhp i medycyny pracy
uitkering – świadczenie, wypłata
uitzendbureau – agencja pracy tymczasowej
uurloon – stawka godzinowa
vakantietoeslag – dodatek urlopowy
vakbond – związek zawodowy
werkgever – pracodawca
werknemer – pracownik
WIA-uitkering – renta z tytułu niezdolności do pracy
WW – zasiłek dla bezrobotnych

ziekengeld – wynagrodzenie chorobowe


Kategoria urzędy:

ANW – renta rodzinna
AOW – podstawowa emerytura
verzekering – ubezpieczenie
Belastingdienst – Urząd Skarbowy
BSN nummer – numer obywatelski, (połączenie polskiego numeru PESEL i NIP)
aanslagbiljet – formularz podatkowy
ZZP – firma jednoosobowa

bedrijf – firma

Kategoria mieszkanie:

huisvesting – zakwaterowanie
huur – czynsz
huurtoeslag – dodatek mieszkaniowy
GBA – gminny dział ewidencji ludności
gemeente – gmina, także: urząd miasta lub gminy
kinderopvangtoeslag – dodatek na opiekę nad dziećmi

Pozostałe często spotykane w języku niderlandzkim (holenderskim)

inburgeringscursus – kurs integracyjny (obejmujący naukę języka niderlandzkiego)
IND – Urząd Imigracji i Naturalizacji
basispakket – pakiet podstawowy ubezpieczenia zdrowotnego
basisschool – szkoła podstawowa
kinderdagverblijf – żłobek/przedszkole dla dzieci od 1,5 roku do 4 lat

kindertoeslag – dodatek rodzinny
onderwijsnummer – numer oświatowy dziecka

ziektekosten – koszty opieki medycznej
ziektewetuitkering – zasiłek chorobowy
zorgpasje – karta identyfikacyjna ubezpieczenia zdrowotnego
zorgtoeslag – dodatek zdrowotny
zorgverzekeraar – ubezpieczyciel zdrowotny

Komentarze

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sofinummer juz od ponad dwóch

Sofinummer juz od ponad dwóch lat nieaktualny, zastapi go BSN, czyli Burgerservicenummer.

Dziekujemy za uwagę

na ten temat pisaliśmy już http://mojaholandia.nl/artykul/sofinummer-bsn-czym-sie-roznia-ktorego-potrzebuje w tym artykule przytoczyliśmy tylko słówka, z którymi można się spotkać.

Dodaj nowy komentarz

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Polski sklep w NL

Kto jest online

Obecnie są 0 userów i 18 gości online.